Jump to content

OTB's Blogs

  • entries
    2
  • comments
    0
  • views
    2,349

Contributors to this blog

About this blog

Entries in this blog

[OTB FULFILLMENT] THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIÁ THÁNG 10/2021

Lời đầu tiên, OTB Fulfillment xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Quý Khách hàng đối với các sản phẩm, dịch vụ của OTB trong suốt thời gian qua. Sau một thời gian phục vụ và cố gắng duy trì giá bán ổn định, giảm tối đa các chi phí, giữ hoặc giảm giá bán để đem lại mức giá tốt nhất, nhưng vẫn không tránh khỏi sự tăng giá của các nguyên vật liệu và chi phí vận chuyển của các bên đối tác. OTB team xin thông báo đến quý khách hàng bảng giá bán mới cho các sản phẩm của OTB như sau: 

Vinh Tra

Vinh Tra in THÔNG BÁO TỪ OTB

×
×
  • Create New...